banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

*   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา