banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ ความรู้ และการผลิตไฟฟ้า แบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย สำหรับใชัในการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ เลขที่ ส.5/2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา