banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมงบประมาณรายจ่ายเบื้องต้นประจำ ปีงบประมาณ ๒๕ไว๒ (Pre-Ceiling) ของกระทรวงพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา