banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายวัน จำนวน 140 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา