banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะเสนอราคา