banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ขนาด กว้าง 14.5 นิ้วxสูง 15 นิ้วx หนาข้าง 5 นิ้ว จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา