banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (e-Petition) โดยวิธีคัดเลือก

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา