banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

วันนี้ (6 ม.ค.60) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 58 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

15800351_1169685273100764_6557559133004341793_o 15895847_1169686369767321_8933239509936043742_o 15800335_1169685263100765_8769201414397318353_o 15844025_1169685269767431_8747833054396817793_o 15896122_1169686363100655_8893126256599458098_o 15875046_1169686359767322_3057595629722398499_o 15800609_1169686366433988_6806703952945549289_o 15875601_1169686353100656_8017882299533440746_o