banner

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

ให้โอกาส คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

ให้การสนับสนุน คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

ให้การยกย่อง คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ