banner

กระทรวงพลังงาน สวัสดีปีใหม่ไทย 13 -15 เมษายน 2564

กระทรวงพลังงาน สวัสดีปีใหม่ไทย 13 -15 เมษายน 2564
ขอส่งความห่วงใย ให้ปลอดภัย และแข็งแรง

ขอชวนทุกท่านฉลองประเพณีไทย ไปพร้อมกับการควบคุมโรค ด้วยมาตรการ DMHTT
D – Distancing คือ การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร
M – Mask Wearing คือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย โดยประชาชนทั่วไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด
H – Hand Washing คือ การหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
T – Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ ทั้งก่อนเข้าทำงาน ร้านสะดวกซื้อ และหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงควรเข้ารับการตรวจโควิด-19
T – Thai Cha na คือ การสแกนแอพไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากทำได้ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมา จะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยความปรารถนาดีจาก
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงพลังงาน