banner

แบบตอบรับการเข้าร่วม การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร.ประจำปี 2565 (กรส.65)

  1. แบบตอบรับการเข้าร่วม การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)  คลิกที่นี่