banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 1 รายการ (2 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา