banner

ประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2564

  1. link เข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่
  2. เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2564 คลิกที่นี่
  3. สรุปการประชุมแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564 คลิกที่นี่
  4. ตัวอย่างการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คลิกที่นี่
  5. ขั้นตอนและแบบฟอร์มการกรอกประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คลิกที่นี่