ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โโยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการรองรับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการจัดหาเชื้อเพลิง เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาตรส์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธ์ศาสตร์ ระยะที่2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานโครการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนที่2) เขตตรวจราชการที่ 7-12 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) *ประกาศฯ *เอกสารประกวดฯ *TOR *ราคากลาง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี จำนวน 10,021.5 ตารางเมตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โครการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนที่2) เขตตรวจราชการที่ 1-9 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานโครการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนที่2) เขตตรวจราชการที่ 1-6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ณ ศุนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็ก อาคารบี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โครการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนที่2) เขตตรวจราชการที่ 1-9 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

“อนันตพร” เข้มลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโรงไฟฟ้าลำตะคอง เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้ภาคอีสาน

“อนันตพร” เข้มลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโรงไฟฟ้าลำตะคอง …
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้ภาคอีสาน”อนันตพร” เข้มลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโรงไฟฟ้าลำตะคอง …

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือเท่ากับ 64 ตัน

 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์
ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือเท่ากับ 64 ตัน

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี … ตรวจงานการสร้าง ร.ร.และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี …
ตรวจงานการสร้าง ร.ร.และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดำเนินการโดยกลุ่ม ปตท.ร.ร.กำเนิดวิทย์/สถาบันวิทยสิริเมธี

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีตรวจความพร้อมการผลิตไฟฟ้าการใช้เชื่อเพลิงภาคใต้ช่วงแหล่ง JDA หยุดส่งก๊าซฯโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีตรวจความพร้อมการผลิตไฟฟ้าการใช้เชื่อเพลิงภาคใต้ …

ช่วงแหล่ง JDA หยุดส่งก๊าซฯโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

คลิกอ่าน

THAILAND ESCO FAIR 2015 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจัดงาน THAILAND ESCO FAIR

THAILAND ESCO FAIR 2015 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจัดงาน THAILAND ESCO FAIR…”เพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านพลังงานด้วยมาตรฐาน ESCO”

คลิกอ่าน

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ… ประจำปี 2558

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558) นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2558

คลิกอ่าน

พลังงาน จับมือ ธกส. ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง… ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มรายได้จากผลผลิต (14 ก.ค.58)

พลังงาน จับมือ ธกส. ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง…ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และเพิ่มรายได้จากผลผลิต (14 ก.ค.58)

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี สรุปผลงานผ่านหนังสือ 10 เดือนแห่งการเดินลุยไฟ มุ่งเป้าหมายประชาชนต้องมีพลังงานใช้ราคาเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี สรุปผลงานผ่านหนังสือ 10 เดือนแห่งการเดินลุยไฟ
มุ่งเป้าหมายประชาชนต้องมีพลังงานใช้ราคาเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ

คลิกอ่าน

Page 2 of 2
1 2