ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงาน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการรวมพลังจิตอาสากระทรวงพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่ง “ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน”

ซึ่งกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในส่วนส่งเสริมการสร้างรายได้ ใช้ชื่อกิจกรรม “สัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงานลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน”

โดยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการ “อาสาช่วยซื้อ อาสาช่วยขาย”ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานของกระทรวงพลังงานกว่า 100 รายการ สินค้าผ่านช่องทาง Online และ Offline ระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2565

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งจิตอาสาช่วยซื้อ-ช่วยขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ติดตามข้อมูลผ่าน Social  Media ของกระทรวงพลังงาน และ สอบถามได้ที่ สำนักงานพลังานจังหวัดทุกจังหวัด

 

หน่วยงานชื่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เทคโนโลยีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต ช่องทางการขายสินค้า
สพจ.กระบี่กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด ขนาด 250 กรัมเตามณฑลhttps://web.facebook.com/Krabienergy1/
สพจ.กระบี่กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด ขนาด 500 กรัมเตามณฑลhttps://web.facebook.com/Krabienergy1/
สพจ.กระบี่ปลาอินทรีย์เค็มระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/Krabienergy1/
สพจ.กระบี่กะปิน้ำปลาหวานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/Krabienergy1/
สพจ.กระบี่กะปิตัวกุ้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/Krabienergy1/
สพจ.กระบี่กะปิละเอียดระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/Krabienergy1/
สพจ.กาญจนบุรีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์28,30 มีนาคม ณ ตลาดเกษตรกาญจนบุรี , วันที่ 29,31 สถานีบริการน้ำมัน
สพจ.กาญจนบุรีกล้วยอบแห้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์28,30 มีนาคม ณ ตลาดเกษตรกาญจนบุรี , วันที่ 29,31 สถานีบริการน้ำมัน
สพจ.กาญจนบุรีผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลทรายแดงเตามณฑลแบบ 2 กระทะ28,30 มีนาคม ณ ตลาดเกษตรกาญจนบุรี , วันที่ 29,31 สถานีบริการน้ำมัน
สพจ.จันทบุรีน้ำมะปี๊ด แยมมะปี๊ด มะปี๊ดแช่อิ่ม มะปี๊ดกวน หมี่กรอบซอสมะปี๊ดระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/mapeed.chan/
สพจ.ชัยนาทไวน์ผลไม้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/profile.php?id=100064303317164
สพจ.ชัยนาทก้อนเห็ดเตาชีวมวลhttps://web.facebook.com/profile.php?id=100064303317164
สพจ.ชัยนาทไวน์ผลไม้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/profile.php?id=100064303317164
สพจ.ชัยนาทก้อนเห็ดเตาชีวมวลhttps://web.facebook.com/profile.php?id=100064303317164
สพจ.ชัยนาทแชมพูระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/profile.php?id=100064303317164
สพจ.ชัยนาทน้ำพริกระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/profile.php?id=100064303317164
สพจ.ชัยนาทถั่วดาวอินคา อบกรอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/profile.php?id=100064303317164
สพจ.ชัยภูมิงานมาลัย ดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าแพรแก้ว ผ้ากล้วยไม้ใบตองระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/khonsanhandicraft
สพจ.เชียงรายกล่วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพจกล้วยตากโชคชัย
สพจ.เชียงรายข้าวหลามสมุนไพรเตาชีวมวลตลาดสดหน้าโรงรับจำนำ และตัวแทน 13 อำเภอ
สพจ.เชียงรายกล้วยแปรรูปbananianระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์www.facebook.com/bananian
สพจ.เชียงรายแคบหมูระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/แคบหมูสันหนองบัวเชียงราย-1952324598331977/?_rdc=1&_rdr
สพจ.ตรังเกล็ดน้ำตาลจากเตาชีวมวลweb.facebook.com/ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก-838596416327851
สพจ.ตรังชาดอกกาแฟระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/RatsadaCoffee
สพจ.ตรังกาแฟโรบัสต้าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/RatsadaCoffee
สพจ.ตรังลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด กระปุก 200 กรัมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/ลูกหยีตรัง-Velvet-Tamarind-101692112197677
สพจ.ตรังลูกหยีกวนไร้เมล็ด กล่องกระดาษ 115 กรัมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/ลูกหยีตรัง-Velvet-Tamarind-101692112197677
สพจ.ตรังลูกหยีสามรสกระปุก 300 กรัม ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/ลูกหยีตรัง-Velvet-Tamarind-101692112197677
สพจ.ตราดน้ำพริกปลาโคกระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม-101849047979002
สพจ.ตราดกุ้งแห้ง​ทะเลอบ ไซส์เล็ก (ขนาดบรรจุครึ่งกิโล)ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://shop.line.me/@pachaew_trat
สพจ.ตราดกุ้งแห้ง​ทะเลอบ ไซส์ใหญ่ (ขนาดบรรจุครึ่งกิโลกรัม)ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://shop.line.me/@pachaew_trat
สพจ.ตราดกล้วยตากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/DUANGTAWANBAKERY
สพจ.นครปฐมผลิตภัณฑ์ จักสาร จากผักตบชวาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/profile.php?id=100064445361793
สพจ.นครราชสีมาข้าวตังรสไทยเตาชีวมวลFacebook.com/Nakhonratchasimaenergy
สพจ.นครศรีธรรมราชสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/nst.energy
สพจ.นนทบุรีเห็ดสวรรค์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรคนนนท์
สพจ.นนทบุรีใบบัวบกทอดกรอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/บ้านหม่อมแช่ม-ใบบัวบกทอดกรอบ-614062195414523
สพจ.นนทบุรีใบชารางแดงเตาชีวมวลweb.facebook.com/pages/category/Product-Service/ใบชารางแดงมงคล-1927952887458608
สพจ.นนทบุรีกุนเชียงหมู (ธนัชพร)ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/thanatporncommunityenterprise/
สพจ.นนทบุรีกล้วยตากม้วนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/Banana-Roll-224392721500045/
สพจ.นราธิวาส1.) กุเลาทองแม่แป้น 2.) ลูกหยีบูโด 3.) ข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ 4.) ผงโรยข้าว ฮานา ซามาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/narathiwatenergy
สพจ.บึงกาฬยาหม่องสิรินธรวัลลี 5 สูตรเตาชีวมวลhttps://www.facebook.com/khakthae/ ,https://www.facebook.com/BuengkanEnergy
สพจ.บึงกาฬชาสิรินธรวัลลีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/khakthae/
สพจ.บุรีรัมย์ข้าวแตนด่านทิพย์ ข้าวอินทรีย์ ข้าวเม่าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/buriramenergy
สพจ.ปทุมธานีน้ำเห็ดหลินจือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/energypathumthani
สพจ.ปทุมธานีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลินละมุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/energypathumthani
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ข้าวกล้องอินทรีย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/บุราณบ้านสวน-114407370213789
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์แป้งมะพร้าวระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/energyprachuap
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์กาแฟคั่วมือระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/บุราณบ้านสวน-114407370213789
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ชาหลินจือไททิพย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/m.tammaratfarmhed
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ชาสมุนไพรหินฟ้าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร้านของฝาก Otop เพจLazada และShopee
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ชาสมุนไพรสลายพุงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร้านของฝาก Otop เพจLazada Shopee
สพจ.ปราจีนบุรีข้าวเกรียบเห็ดเตาชีวมวลศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
สพจ.ปราจีนบุรีเห็ดสวรรค์เตาชีวมวลศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
สพจ.ปราจีนบุรีกล้วยตากอบน้ำผึ้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
สพจ.ปราจีนบุรีกระยาสารทแม่ทองแถมเตาชีวมวลศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
สพจ.ปัตตานีข้าวเกียบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/energypattani
สพจ.พระนครศรีอยุธยามะตูมและผลไม้ตากแห้ง เชื่อม และแปรรูประบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/kakanlovelove
สพจ.พระนครศรีอยุธยาข้าวสารปลอดภัยเตาชีวมวลweb.facebook.com/อาหารปลอดภัยตำบลสิงหนาท-323977314899615
สพจ.พะเยาน้ำพริกกากหมูระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านดอกบัว
สพจ.พังงากล้วยฉาบเตาชีวมวลhttps://web.facebook.com/phangnga.energy
สพจ.พังงาข้าวแต๋นน้ำแตงโมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/phangnga.energy
สพจ.พังงาแคบหมูระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/phangnga.energy
สพจ.พังงาเครื่องแกงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/phangnga.energy
สพจ.พังงาขมิ้นแคปซูลระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/phangnga.energy
สพจ.พังงาขิงผงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/phangnga.energy
สพจ.พิจิตรกล้วยตากไฮโซระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์http://www.hisobanana.com
สพจ.พิจิตรกล้วยกวน ส้มโอกวน มะขามกวน มะขามสี่รส ส้มโอสี่รส ส้มโอรวมรส เตาเศรษฐกิจประยุกต์285 หมู่3 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สพจ.เพชรบูรณ์ขิงลูกเต๋าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/srinaul19/
สพจ.เพชรบูรณ์ขิงกรอบหมูหยองระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/srinaul19/
สพจ.เพชรบูรณ์ขิงคลุกบ๋วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/srinaul19/
สพจ.เพชรบูรณ์คุกกี้ขิงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/srinaul19/
สพจ.เพชรบูรณ์ขิงแปรรูประบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/srinaul19/
สพจ.เพชรบูรณ์ขิงแปรรูประบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/srinaul19/
สพจ.ภูเก็ตชาส้มควายระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์facebook.com/energyphuket
สพจ.มหาสารคามผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มจักสานพันปีตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สพจ.มหาสารคามเทคโนโลยีพลังงานการผลิตเทคโนโลยีพลังงานhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100010794492509
สพจ.มหาสารคามข้าวแต๋นน้ำแตงโมง และข้าวแต๋นธัญพืชระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/krung.d
สพจ.มหาสารคามแตงไทยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/krung.d
สพจ.มุกดาหารชุดต้มสมุนไพรระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/รักกัญหนองนกเขียน-112176791234924
สพจ.มุกดาหารชุดสมุนไพรอารมณ์ดีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/รักกัญหนองนกเขียน-112176791234924
สพจ.มุกดาหารชุดชาชงอารมณ์ดีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/รักกัญหนองนกเขียน-112176791234924
สพจ.มุกดาหารน้ำสมุนไพรอารมณ์ดีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/รักกัญหนองนกเขียน-112176791234924
สพจ.ร้อยเอ็ดหมูหวานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/roietenergy
สพจ.ลำปางกล้วยตากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/S.H.lampang
สพจ.ลำปางถ่านเตาเผาถ่านไร้ควันhttps://web.facebook.com/S.H.lampang
สพจ.ลำปางน้ำส้มควันไม้เตาเผาถ่านไร้ควันhttps://web.facebook.com/S.H.lampang
สพจ.ลำพูนผงปรุงอาหาร สูตรออริจินัล ตรากลมกล่อมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/inlikasatfarm
สพจ.ลำพูนผงผักไชยา100% ตราอินลี้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/inlikasatfarm
สพจ.ลำพูนผงกล้วยน้ำว้าดิบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/inlikasatfarm
สพจ.ศรีสะเกษชาหอมแดงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://web.facebook.com/sisaketenergy
สพจ.สตูลขนมผูกรักเตาชีวมวลLine เบอร์โทร: 0877965150
สพจ.สตูลกะปิระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/กะปิกุ้ง-บากันเคย-108857787917314
สพจ.สุโขทัยชาปลีตอง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/FarmersGroupKlongkrajong/
สพจ.สุโขทัยละมุดคลองกระจงอบแห้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/FarmersGroupKlongkrajong/
สพจ.สุโขทัยภาชนะขึ้นรูปจากใบตองระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/FarmersGroupKlongkrajong/
สพจ.สุโขทัยผงกล้วยดิบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/baanjagong/
สพจ.สุโขทัยเห็ดหูหนูอบแห้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/baanjagong/
สพจ.สุโขทัยข้าวเกรียบเห็ด (ยังไม่ได้ทอด)ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/baanjagong/
สพจ.สุโขทัยข้าวเกรียบเห็ด (ทอดแล้ว)ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/baanjagong/
สพจ.สุโขทัยกล้วยตาก ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/boonruangthiswongsa/
สพจ.สุโขทัยพริกไทยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/boonruangthiswongsa/
สพจ.สุโขทัยชาดอกกาแฟระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์https://www.facebook.com/boonruangthiswongsa/
สพจ.สุราษฎร์ธานีกุ้งแห้ง/กะปิท่าเคย/ปลาแห้ง(ปลาขาวทะเล)/น้ำพริกเผากุ้ง/กุ้งสามรส/กะปิสวรรค์ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์และเตาชีวมวลweb.facebook.com/กะปิท่าเคย-104932431649721
สพจ.สุรินทร์ข้าวแต๋นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
สพจ.สุรินทร์เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง แบบแผ่น น้ำหนัก 35 กรัมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สพจ.สุรินทร์,ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
สพจ.หนองบัวลำภูสบู่ชาโคลเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้งศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สพจ.หนองบัวลำภูชาดาวเรืองระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สพจ.หนองบัวลำภูแบมบู ชาร์โคล วิปโฟมเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้งศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สพจ.หนองบัวลำภูเจลอาบน้ำจากผงถ่านชาโคลเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้งศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สพจ.หนองบัวลำภูกล้วยตากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/NaTeenBanThepkiri
สพจ.หนองบัวลำภูผ้าสามกษัตริย์เตาชีวมวลศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สพจ.หนองบัวลำภูถ่านไร้ควันเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้งศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สพจ.อำนาจเจริญผ้าเตามลฑล 1 เตาสำนักงานพลังงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สพจ.อุตรดิตถ์น้ำมันรำข้าว น้ำมันงา งาดำคั่วอบเกลือ จมูกข้าว ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ หอมมะลิ หอมนั ข่าวซ้อมมือ7สายพันธุ์ ข้าวหเหนียวลืมผัว ข้าวกล้อง กข43 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตลาดนัดหน้าศูนย์ราชการ
สพจ.อุบลราชธานีกระติ๊บข้าวจั่งหันระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/ฮอยมือเเม่คาเฟ่-114168333671106
สพจ.อุบลราชธานีปลา กบ เขียดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/people/สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี/100066462284148/
สพจ.อุบลราชธานีข้าวอินทรีย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์web.facebook.com/people/สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี/100066462284148/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้ามใจและการมีส่วนร่วม
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงานโทรศัพท์ :  0 2140 6325
หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ KM เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( ITA )

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงพลังงาน ( ศปท.พน. ) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ KM เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตัวชี้วัด  การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของหน่วยงาน ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรองปลัดกระทรวงพลังงาน  ( นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้   ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและภูมิภาค  ประมาณ 70 คนเข้าร่วม  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการนำเสนอ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสะท้อนการทำงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมต่อไป

สัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ “การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตกระทรวงพลังงาน”

ศปท.พน. มีกำหนดการจัดการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตกระทรวงพลังงาน”
ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้า ศปท.พน.
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference

โดยมี รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นประธานการประชุม
เพื่อชี้แจงหลักการประเมิน ITAและพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท คือ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Intergrity and Tranparency Assessment : IIT)
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

รวมทั้งการพิจารณาองค์ประกอบของข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการที่สามารถอำนวยความสะดวก
และตอบสนองต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2565
ผ่านทางระบบ Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

โดยการประชุมดังกล่าวได้หารือในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ตามระเบียบของสำนักงาน ก.พ. การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
และการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานด้านจริยธรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ

 

กิจกรรม MEiD Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทยไร้รอยต่อ

กิจกรรม MEiD Hackathon Solution for all เพื่อบริการไทยไร้รอยต่อ เป็นแคมแปญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งผู้ประกอบการ Start up รวมถึง Service provider และประชาชนทั้วไปที่มีทักษะ และสนใจในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันเพื่อรองรับ Digital ID ในมิติต่าง ๆ มาร่วมประลองไอเดีย โดยกิจกรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียบสมัครได้ ที่นี่ หรือสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/meid.thailand

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน จึงขอร่วมแสดงพลัง
“ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อการสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

“แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานการสัมมนา “แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน”

ผ่านทางระบบ Video Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ป.ป.ช. และ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ป.ป.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา 2021 The Annual Petroleum Outlook Forum” ภายใต้หัวข้อ “Global Climate Action for A Better World”

กลุ่ม ปดท. ร่วมกับ กลุ่มอุดสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานส้มมนา “2021
The Annual Petroleum Outlook Forum” หัวข้อ “Global Climate Action for A Better World ประสานพลัง สร้างโลกที่ดีกว่า”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน PRISM Facebook และ YouTube
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันของโลกรวมถึงความทัาทายของพลังงานในอนาคตที่ต้องเผชิญ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่ https://prism.pttgrp.com
หรือตาม QR Code
โดยผู้จัดงานจะจัดส่ง Link รับชมไปให้ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ไม่มีคำใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนผู้รับชม

 

 

 

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา รายละเอียดเนื้อหาและขั้นตอนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference (เพิ่มเติม…)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

กระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http:/nlrc.mol go.th) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน ตลอดจนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา สามารถเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลและนำผลงานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผ่านเว็บไซต์: http://nlrc.mol.go.th

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2564 และร่วมรับฟังเสวนา Online กับวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “สผ. ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน : ONEP Moving forwand to a new sustainable way of life” ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดทาง (เพิ่มเติม…)

โอกาสสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ETDA ได้เริ่มจัดสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้ Theme “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย” แล้ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดทิศทางผ่านการตอบแบบสำรวจ ร่วมตอบได้ที่ www.etda.or.th/iub ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้  (เพิ่มเติม…)

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 64 มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามที่ กระทรวงพลังงาน นำเสนอ วงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบสาม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในรอบบิลเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2 โดยใช้ค่าไฟฐานเดือนเมษายน 2564 เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ รายละเอียดดังนี้

(เพิ่มเติม…)

ข้อแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ดีงามต่างกันอย่างไร

มาดูกัน ! ข้อแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ดีงามต่างกันอย่างไร
เทคโนโลยีทางด้านพลังงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ใหม่ๆ รวมทั้ง ‘ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า’ ที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นยานพาหนะแห่งอนาคต วันนี้กระทรวงพลังงาน ได้นำข้อมูลบางส่วนระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า กับ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญเหล่า Startup และผู้ที่สนใจด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO

วันนี้ กระทรวงพลังงานมีกิจกรรมดีๆ จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มาแนะนำนะครับ
ขอเชิญเหล่า Startup และผู้ที่สนใจด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO เพื่อเสนอไอเดียส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด “ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal” ชิงรางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (เงินรางวัลรวม 300,000 บาท*) พร้อมทริปศึกษาดูงานด้านพลังงานสุด Exclusive จำนวน 3 วัน 2 คืน

(เพิ่มเติม…)

เปิดข้อดี ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ (EV) หนึ่งทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่

เปิดข้อดี ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ (EV) หนึ่งทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่
โลกของพลังงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากการใช้น้ำมันก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เรามาทำความรู้จักกับ ‘ยานยนต์ยนต์ไฟฟ้า’ กัน เพื่อจะได้เข้าใจถูกว่ารถ EV นั้นเจ๋งแค่ไหน

(เพิ่มเติม…)

ตรวจสอบให้ดี ! ปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ตรวจสอบให้ดี ! ปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
จากที่มีข่าวเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งานหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งเราอาจไม่ทันสังเกตเห็น
วันนี้ กระทรวงพลังงาน ขอแนะนำให้ตรวจสอบปลั๊กพ่วง ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และต้องหมั่นดูแลรักษาให้ปลอดภัย มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

(เพิ่มเติม…)

มาแชร์กัน 5 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

มาแชร์กัน 5 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
ใคร ๆ ก็รู้ว่าเทรนด์รักษ์โลกปีนี้มาแรง เราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานไปด้วยกัน วันนี้กระทรวงพลังงาน มี 5 วิธี ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

(เพิ่มเติม…)

กระทรวงพลังงาน ขอร่วมส่งกำลังใจให้หมอ และบุคลากรทางการแพทย์

‘กระทรวงพลังงาน’ ขอร่วมส่งกำลังใจให้หมอ และบุคลากรทางการแพทย์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบชุดขาว ต้องทำงานกันอย่างหนัก

(เพิ่มเติม…)

เตือน !!! มีการแอบอ้างชื่อ “กระทรวงพลังงาน” อาศัยสถานการณ์ช่วงโควิด

เตือน !!! มีการแอบอ้างชื่อ “กระทรวงพลังงาน” อาศัยสถานการณ์ช่วงโควิด
หลอกให้ร่วมลงทุนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

(เพิ่มเติม…)

3 ข้อห่วงใย จากใจ ‘กระทรวงพลังงาน’

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน กระทรวงพลังงาน มีความห่วงใย
และตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน จึงมี 3 ข้อ ความห่วงใย เพื่อเป็นการแนะนำให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กันในช่วงวันหยุดในเทศกาลนี้

(เพิ่มเติม…)

6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ

6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ
วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ หลาย ๆ คนมีวันหยุดยาว และวางแผนเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งก่อนจะออกเดินทางนั้น ต้องเช็กให้ชัวร์ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของยานพาหนะที่เราใช้เดินทาง วันนี้กระทรวงพลังงาน ขอเปิด 6 Checklist เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกันนะครับ

(เพิ่มเติม…)

รู้ไหม !! ‘ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟ’

รู้ไหม !! ‘ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟ’
ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด หนึ่งในปัจจัยสำคัญ เกิดจากเครื่องปรับอากาศที่ต้องทำงานหนักในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

(เพิ่มเติม…)

พลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล

“พลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล”
ในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ แม้จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แต่เมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง ชุมชนมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพ ในการนำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภคของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้ดีที่สุด
ชุมชนบ้านบ้านกิ่วลมและบ้านแม่กะไน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นตัวอย่างชุมชนที่ได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและคุณภาพของน้ำกิน น้ำใช้ที่ถูกสุขอนามัย ด้วยระบบสูบน้ำและระบบกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้ง 2 ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งเสริมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลชายขอบได้เข้าถึงพลังงานสะอาด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคนในชุมชน อีกทั้งช่วยให้คนในชุมชนมีความสุขและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทางเท้าจาก ‘โซลาร์เซลล์’ ผลิตพลังงานได้จากการเดินของคุณ

ทางเท้าจาก ‘โซลาร์เซลล์’ ผลิตพลังงานได้จากการเดินของคุณ
นวัตกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งจากประเทศฮังการี ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จากขยะพลาสติก แล้วนำมาสร้างเป็นทางเท้าและผลิตพลังงานให้กับอาคารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรอยเท้าของผู้คน โดยการใช้วิธีการกดแบบพิเศษ ยิ่งคุณเดินบนแผงโซลาร์เซลล์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น

(เพิ่มเติม…)

กรองน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Desalination Skylight) พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมทำให้น้ำทะเลดื่มได้ด้วย

กรองน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Desalination Skylight)
พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมทำให้น้ำทะเลดื่มได้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

Page 1 of 7
1 2 3 7