ติดต่อเรา

กระทรวงพลังงาน
555/2 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2140-7000
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โทร : 02-140-6000 โทรสาร 02-140-6228
Email : servicelink@energy.go.th

Contact
First
Last
Type
Subject
Message
ยันยืนฉันไม่ใช่โปรแกรม
Sending