การตรวจราชการประจำปี

การตรวจราชการประจำปี 2565
การแบ่งเขตตรวจราชการ

คำสั่ง มอบหมายเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการตรวจราชการประจำปี

คำสั่ง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการตรวจราชการ

รอการอัพเดท…

ประมวลภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

รอการอัพเดท…