banner

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยกันเถอะ พร้อมลุ้นรับของรางวัล

 

ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iub