รายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รายงานงบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานงบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานงบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานงบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 
รายงานงบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)