ผลการดำเนินงานของกระทรวง

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี …

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤศจิกายน 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กันยายน 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (สิงหาคม 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กรกฎาคม 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มิถุนายน 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษภาคม 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2564)
– ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2564)
ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2564)
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2562)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2561 – 30 เมษายน 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2562)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2562)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2562)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2561 – 31 มกราคม 2562


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ธันวาคม 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 ธันวาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤศจิกายน 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 ตุลาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กันยายน 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 30 กันยายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (สิงหาคม 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กรกฎาคม 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มิถุนายน 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 30 มิถุนายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษภาคม 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 30 เมษายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 มีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2561)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 มกราคม 2561


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ธันวาคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤศจิกายน 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กันยายน 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (สิงหาคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 สิงหาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กรกฎาคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 กรกฎาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มิถุนายน 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษภาคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 พฤษภาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 เมษายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มีนาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ธันวาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 ธันวาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤศจิกายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กันยายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 30 กันยายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (สิงหาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 สิงหาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กรกฎาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มิถุนายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 30 มิถุนายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษภาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 30 เมษายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2559 )
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 มกราคม 2559


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ธันวาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษจิกายน 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 พฤษจิกายน 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กันยายน 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษภาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2558)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 30 เมษายน 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 มีนาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน – 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2558)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 มกราคม 2558


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ธันวาคม 2557)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤศจิกายน 2557)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม 2557)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557