banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา