banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารข้อมูลสินทรัพย์ในทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ตรงกับข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…