แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กรสมรรถนะสูงรายปี พ.ศ. 2566 ของ สป.พน.

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กรสมรรถนะสูงรายปี พ.ศ. 2566 ของ สป.พน. รายกอง/ศูนย์/กลุ่ม

แบบฟอร์ม กก. คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม กยผ. คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม กกต. คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม กพภ. คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม ศทส. คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม กตร. คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม ตสน. คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม ศปท. คลิกที่นี่

สรุปการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ

เอกสารเพิ่มเติมการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน คลิกที่นี่

สรุปความโดดเด่นของหน่วยงานของท่านที่มีความพิเศษมากกว่าแห่งอื่น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมความโดดเด่นของหน่วยงานของท่านที่มีความพิเศษมากกว่าแห่งอื่น

ความโดดเด่นของการดำเนินงาน คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์องค์กรสมรรถนะสูง

เอกสารประกอบการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์องค์กรสมรรถนะสูง (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ  1   – แผนกลยุทธ์องค์กรสมรรถนะสูง (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 2 – แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรายปี (พ.ศ. 2566) ภายใต้แผนฯ คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 3 – ตัวอย่างแบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรายปี (พ.ศ. 2566) รอบ 6 9 และ 12 เดือน คลิกที่นี่

 

 

ป้องกัน: 11111

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Page 1 of 2
1 2